درمانگاه شبانه‌روزی «شفا» شهر درگهان جزیره قشم ظهر امروز با مشارکت 100 درصدی بخش خصوصی آغاز به کارکرد.

درمانگاه شبانه‌روزی «شفا» شهر درگهان جزیره قشم ظهر امروز با مشارکت ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی و محمد رضا دولت ابادی موسس و مدیر درمانگاه شبانه روزی آغاز به کارکرد.
مؤسس و مدیر درمانگاه شبانه‌روزی شفا در مراسم افتتاحیه اظهار داشت: این درمانگاه با اعتباری افزون بر ۲۰ میلیارد ریال آماده بهره‌برداری و ارائه خدمات به شهروندان شده است.
وی افزود: از آنجائیکه شهر درگهان از نظر بهداشتی و درمانی هنوز غنی نشده است امید است با افتتاح این درمانگاه بخشی از نیازهای اولیه بهداشتی درمانی مردم حل شود

محمد رضا دولت آبادی خاطرنشان کرد :خدمات این درمانگاه شبانه‌روزی شامل پزشکی و پرستاری، مامایی، دندانپزشکی، متخصصین داخلی، اطفال، زنان و زایمان، سونوگرافی و رادیولوژی می‌باشد.
مؤسس و مدیر درمانگاه شبانه‌روزی «شفا» درگهان تصریح کرد: در گام توسعه‌ای این درمانگاه ارائه خدمات آزمایشگاهی، بستری نیمه وقت و استقرار متخصصان پاره وقت به صورت شیف ثابت کاری فراهم خواهد شد.
وی همچنین ادامه داد: درمانگاه شبانه‌روزی شفا در حال حاضر ۲۴۰ مترمربع زیربنا دارد و گسترش آن به منظور تحقق اهداف طرح توسعه ضرورت دارد.