بندر پل ، شهری بندری در بخش مرکزی شهرستان خمیر استان هرمزگان ایران است.

پیشینه

این شهر با ادغام روستای پل انگور و پل شرقی ایجاد گردید و نام رسمی بندر پل به خود گرفت.

جمعیت

بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این مکان ۵٬۹۴۳ نفر (۱٬۶۹۲خانوار) بوده‌است.

بندر پل
پهل
کشور ایران
استانهرمزگان
شهرستانخمیر
بخشبخش مرکزی
نام(های) دیگرپل،پهل
نام(های) پیشیندهنو