جی جیان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قشم در استان هرمزگان ایران است.

جمعیت

این روستا در دهستان رمکان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایراندر سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۱۶ نفر (۱۱۲خانوار) بوده‌است.

جمعیت۷۲۷ نفر (سرشماری ۹۵)