کابلی (قشم)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قشم در استان هرمزگان ایران است.

جمعیت

این روستا در دهستان حومه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایراندر سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۱ نفر (۷خانوار) بوده‌است.

جمعیت۵۳ نفر (سرشماری ۹۵)