کورزین، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قشم در استان هرمزگان ایران است.

جمعیت

این روستا در دهستان حومه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایراندر سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۳۶۰ نفر (۳۴۲خانوار) بوده‌است.

۱۸۲۲ نفر (سرشماری ۹۵)