کوشه (قشم)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قشم در استان هرمزگان ایران است.

جمعیت

این روستا در دهستان رمکان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایراندر سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸٬۴۹ نفر (۲۸۱خانوار) بوده‌است.

جمعیت۲۱۹۳ نفر (سرشماری ۹۵)