مرادی (قشم)، روستایی از توابع بخش شهاب شهرستان قشم در استان هرمزگان ایران است.

جمعیت

این روستا در دهستان دولاب قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایراندر سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۸۳ نفر (۶۸خانوار) بوده‌است.

جمعیت۳۷۱ نفر (سرشماری ۹۵)