سرریگ (قشم)، روستایی از توابع بخش شهاب شهرستان قشم در استان هرمزگان ایران است.

جمعیت

این روستا در دهستان دولاب قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایراندر سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱،۵۱۲نفر(۳۳۰خانوار) بوده‌است.

جمعیت۱۷۰۲ نفر (سرشماری ۹۵)