تلمبو، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قشم در استان هرمزگان ایران است.

جمعیت

این روستا در دهستان حومه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایراندر سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده‌است.

جمعیت۰ نفر (سرشماری ۹۵)