تمبان، روستایی در ۱۴ کیلومتری شرق روستای طبل،[۲] از توابع بخش مرکزی شهرستان قشم در استان هرمزگان ایران است.

محتویات

  • ۱ جمعیت

جمعیت

این روستا در دهستان حومه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایراندر سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹۴۱ نفر (۲۴۴خانوار) بوده‌است.