زینبی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قشم در استان هرمزگان ایران است.

جمعیت

این روستا در دهستان رمکان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایراندر سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۲۰۷ نفر (شامل ۲۷۷ خانوار) بوده‌است.

جمعیت۱۵۷۲ نفر (سرشماری ۹۵)